page header photo

Lezingen

Wij geven lezingen over Linux- en UNIX-gerelateerde onderwerpen. Gedurende een lezing geven we een "guided tour" door Linux en UNIX, of benaderen we enkele onderwerpen diepgaander. Afhankelijk van de doelgroep is iedere lezing verschillend, en vraagt iedere lezing een eigen benadering.

Meer weten over de lezingen of een opleidingsadvies op maat? Bel (024) 352 72 72, of mail naar info@ATComputing.nl

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2