page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus JavaScript in webpagina's

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk

De cursus behandelt de objecten waartoe een JavaScript-programma toegang heeft: de vensters, de document-teksten in de vensters, de afzonderlijke HTML-componenten van de documenten en de pixels en posities op het beeldscherm. Verder behandelt de cursus alle aspecten van de JavaScript-taal die nodig zijn om deze objecten te manipuleren. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Bouwers van websites die de mogelijkheden van JavaScript willen gebruiken om allerlei acties door de webbrowser te laten uitvoeren: nieuwe vensters openen, reageren op de positie van de muis (zonder klik), activiteiten in meerdere vensters onderling verbinden, keyboard focus verplaatsen naar ander venster, reeksen beelden laten scrollen of gegevens die de gebruiker ingeeft meteen bewerken en een reactie daarop geven.
Cursusduur: 3 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 1395,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Snelle interactie op de browser

JavaScript is een programmeertaal die zeer veel wordt gebruikt voor programma's in een webpagina. Die programma's worden uitgevoerd door de browser op de computer van degene die de site bezoekt. JavaScript is daarmee een taal voor "client-side execution".

Doordat de programma's bij de client in de browser draaien, zijn zeer snelle reacties mogelijk, bijvoorbeeld als de muiscursor boven een bepaald veld komt. Ook is interactie mogelijk tussen meerdere windows die van dezelfde site komen. Op acties van de gebruiker kan worden gereageerd door nieuwe windows te openen en door bewegende effecten te starten of te stoppen. Zelfs input-validatie is mogelijk of bewerking van gegevens zonder dat de webserver daarmee wordt belast.

Standaardisatie JavaScript

JavaScript is geïntroduceerd door het bedrijf Netscape. Microsoft heeft als alternatief de VBScript-taal ontwikkeld, die echter alleen door Internet Explorer-browsers wordt ondersteund.

Daarom is support voor JavaScript nu in alle browsers, inclusief IE, aanwezig. Toch blijven verschillen tussen browsers dé grote handicap voor de JavaScript-programmeur.

De internationale organisatie ECMA heeft een standaard voor JavaScript opgesteld, waaraan moderne browsers zich redelijk tot goed conformeren. De officiële naam is ECMAScript.

Naast de ECMA-standaard voor JavaScript is de Document Object Model (DOM) standaard van het W3C van groot belang. Daarin wordt vastgelegd hoe een webbrowser een pagina die op het scherm staat, als datastructuur moet presenteren aan talen zoals JavaScript. Ook deze DOM-standaard wordt door moderne browsers algemeen ondersteund. De populaire Ajax-techniek is hierop gebaseerd.

De taal JavaScript heeft geen enkele relatie met de taal Java. De overeenkomst tussen beide namen is een marketing-truc.

Voorkennis

Basiskennis van HTML is een vereiste. Deze kennis kan verkregen worden via onze cursus "Basiskennis HTML". Enige ervaring met programmeren in een procedurele taal zoals (Visual) Basic, Pascal (Delphi), Unix-shell/awk, Perl of C is ook noodzakelijk. Deze kennis kan verkregen worden via onze cursus "Leren programmeren met C".

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • De taal JavaScript: variabelen, constanten, operatoren, expressies, arrays, objecten, flow-of-control, exception handling.
 • JavaScript functies.
 • HTML en JavaScript: script-notatie.
 • Event handlers: pagina load/unload, muisclicks, keyboard focus, form select en submit.
 • Browserobjecten: Window, Document, Frame, Location, Screen, Navigator etc.
 • Taalobjecten: Date, Math etc.
 • DOM: het Document Object Model.
 • Dynamic HTML.
 • Een inleiding tot Ajax.

Niet aan de orde komen:

 • JavaScript als zelfstandige programmeertaal.
 • Het volledige Object Oriented design model dat in de taal beschikbaar is.
 • JavaScript compatibiliteit met zeer oude browsers.
 • De programmeertaal Java, Java-applets.

Documentatie

U ontvangt een werkboek met kopieën van de gebruikte presentatie, met voorbeelden, opgaven, bijbehorende uitwerkingen en verwijzingen naar websites die relevante informatie bevatten.

Verder ontvangt u het boek "JavaScript" (auteur: D. Flanagan, uitg. O'Reilly).

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2