page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Linux UNIX deel 1

Deze opleiding is van toepassing op alle UNIX-versies.

De cursus geeft inzicht in de "filosofie" achter het werken met Linux en maakt u vertrouwd met de basisbegrippen en elementaire functies van Linux.

Na de cursus kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die het filesysteem biedt, van de belangrijkste bestandsbeheer-commando's en de editor. Bovendien hebt u kennisgemaakt met vele standaard Linux-utilities.

U krijgt de nodige achtergrondinformatie over de sterke en minder sterke punten van Linux, hoe het operating system bepaalde zaken aanpakt, Linux-versies en varianten, en vooral hoe u als gebruiker de zaken onder Linux aanpakt en commando's met elkaar laat samenwerken zonder een ingewikkelde programmeertaal te hoeven leren.

Ook geeft de cursus u inzicht in de architectuur en gebruiksmogelijkheden van de windowing-omgeving. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Professionele computergebruikers die met een Linux-systeem gaan werken en die zich hiervoor een aantal basisbegrippen, commando's en programma's eigen willen maken.
 • Mensen die binnen korte tijd vertrouwd willen raken met de basisfaciliteiten van Linux.
 • Deze cursus kunnen wij "in-company" ook aanbieden in de Engelse taal, met volledig Engelstalige documentatie.
Cursusduur: 3 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 1395,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

10,11,12 apr 2018   Utrecht
16,17,18 mei 2018   Utrecht volgeboekt  bel 024-3527272
13,14,15 jun 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "Linux/UNIX deel 1".

Meer informatie over deze cursus

De Linux-filosofie

Werken onder Linux kenmerkt zich door een bepaalde filosofie. Als gebruiker kunt u op een natuurlijke manier bestaande afzonderlijke programma's aan elkaar koppelen en met de in- en uitvoer manipuleren. Door het vormen van combinaties kunt u zelf dingen doen waarvoor u bij andere operating systems een apart programma moet laten schrijven. Een Linux-gebruiker zet de computer naar eigen hand, en niet andersom. Deze specifieke "Linux-aanpak" vormt, naast zaken die gewoon geleerd moeten worden het hoofdthema van de cursus Linux deel 1.

Op Linux-systemen wordt bijna altijd gewerkt via een grafisch interface. Maar de echte kracht van het systeem is vooral goed te gebruiken via een "command box". Daaraan wordt in deze cursus dan ook ruim aandacht besteed.

Voorkennis

Ervaring met het gebruik van computersystemen. Belt u ons als u twijfelt op dit punt.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • Inleiding: Rol van de kernel. Ontstaan van Linux, en de sterke en minder sterke punten van dit systeem. Linux-versies en -varianten. Grafische omgeving. Algemeen gebruik van de commando-regel. Inloggen en uitloggen en toetsenbord-conventies, on-line documentatie.
 • Communicatie tussen gebruikers: Elektronische post en directe boodschappen versturen.
 • Zoekpatronen: gebruik van reguliere expressies.
 • De vi/vim editor.
 • Bestandsbeheer: Rol van directories. Bestandsnamen, wildcards en bestandsboekhouding. Dot files. Tonen van bestandsinhoud. Kopiëren, hernoemen, verwijderen en creëren van bestanden.
 • Protecties van bestanden: Het afschermen van individuele bestanden en groepen van bestanden. Wijzigen van protecties met het chmod commando. Numerieke notatie.
 • Inleiding tot de filesysteem-structuur: Het begrip inode, mounten van filesystemen, harde en symbolische links naar files. Aanspreken van randapparatuur via "device special files". Diskruimtegebruik verifiëren met het du commando. Bestanden zoeken met het find commando.
 • I/O redirection en pipelines: Invoer en uitvoer van commando's, redirection naar files en pipes. Combineren van filter-commando's met pipes.
 • Filter-commando's: Werking van de belangrijkste filters zoals grep, sort, uniq, head, tail, tee, wc, nl, cmp, diff en tr.
 • Procesbeheer: Mogelijkheden van de shell en shell scripts. Shell-variabelen. Profiles. Achtergrond- en voorgrondprocessen, job control. Procesbeheer-commando's zoals ps en top. Werking van signals en het commando kill. Prioriteit van processen.
 • Linux en netwerken: Inleiding tot netwerkwijde communicatie-faciliteiten zoals remote login, file transfer en remote execute. De platform-onafhankelijke commando's, zoals telnet. De secure commando's van de SSH-familie, zoals ssh, slogin, scp en sftp. Directory-synchronisatie met het rsync commando.

Niet aan de orde komen:

Documentatie

Deze Linux-cursus wordt gegeven aan de hand van een zeer uitgebreid Nederlandstalig naslagwerk, speciaal door AT Computing voor deze cursus geschreven. Dit naslagwerk, van boek-kwaliteit, dient mede als inleiding tot de Engelstalige Linux-documentatie.

Verder ontvangt u een reference card, oefeningen, de oplossingen hiervan en kopieën van de gebruikte presentaties.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2