page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Linux introduction performance analysis

Deze opleiding is specifiek voor het Linux-systeem.

De cursus geeft een overzicht van de analyse-programma's die standaard op een Linux-systeem aanwezig zijn en geeft inzicht in de wijze waarop de uitvoer van deze programma's geïnterpreteerd kan worden. Voor de interpretatie van de uitvoer worden de kernel-mechanismen voor aansturing van de meest kritieke hardware resoures (CPU, geheugen, disk, netwerk) globaal behandeld.
Verder wordt aandacht besteed aan modellering en capaciteits-planning waarmee u inzicht verkrijgt in het toekomstig gedrag van uw systeem, gegeven een verwachte wijziging in het systeemgebruik. Voor modellering wordt gebruik gemaakt van de PDQ queueing analyzer (open source). Lees verder >>>

Voor wie?

  • Systeembeheerders die willen achterhalen waarom hun systeem traag is.
  • Systeembeheerders die willen weten wat de consequenties zijn van een verandering in systeemgebruik (bijv. toename van het aantal gebruikers).
Cursusduur: 1 dag        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 679,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Globale performance analyse en capacity planning

Om een indruk te krijgen van de oorzaak van een traag systeem, is het belangrijk om te weten welke analyse-programma's standaard beschikbaar zijn op een Linux-systeem en welke opties deze programma's bieden. Verder is het belangrijk om te weten in welke situatie programma A nodig is en in welke situatie programma B. Last but not least is het essentieel dat er gevoel cq. intuïtie ontstaat bij het beoordelen van de uitvoer van de analyse-programma's: wat is normaal en wat is een indicatie van een merkbare bottleneck?

Als meetgegevens verzameld zijn, kunnen die ook in een model gegoten worden met behulp van de Perl-module PDQ. Zo'n model bevat een aantal "wat als?" knopjes waarmee het toekomstig gedrag van een systeem voorspeld kan worden: wat als er 5 nieuwe gebruikers bijkomen, wat als de gemiddelde denktijd van mijn gebruikers tussen twee transacties niet meer 2 maar 3 seconden gaat duren (tsja, we worden allemaal ouder), wat als ...?

Voorkennis

U hebt enige ervaring in het gebruik van Linux of UNIX. Ervaring met systeembeheer is zeker een pre.

Deze voorkennis kan zijn opgedaan in de cursussen "Linux/UNIX deel 1", gevolgd door "Linux/UNIX systeembeheer en -concepten", of door het volgen van een aantal cursussen uit ons LPIC-traject.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

  • Mogelijke hardware bottlenecks.
  • Standaard analyse-programma's zoals ps, lsof, top, vmstat, iostat, sar, ping, traceroute, netstat, iftop en iptables.
  • Globale uitleg over CPU-scheduling, geheugenbeheer en swapping, disk-scheduling en netwerk sockets.
  • Capacity-planning: gebruik van hardware resources modelleren, inleiding queueing theorie, gebruik van PDQ queueing analyzer.

Deels komen deze onderwerpen ook aan de orde in de masterclass "Linux performance-analyse en tuning", maar ze worden daar veel gedetailleerder behandeld (meer achtergrond-kennis over de kernel, andere tools, ....).

Documentatie

Bij de cursus ontvangt u een werkboek met kopieën van de presentaties, aanvullende notities en de teksten van opgaven en antwoorden.

De cursus wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn. Alle cursusdocumentatie is Engelstalig.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2