page header photo
share Twitter share LinkedIn

LPI certificering level 2 (LPIC2) examen 202

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem.

In de cursus LPI 202 worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om het LPI 202 examen met succes te behalen. Tijdens de cursus leert u de gevorderde vaardigheden die u als Linux Professional nodig heeft om de meest gangbare linux distributies zelfstandig te kunnen beheren. De cursus behandelt het configureren van een webserver, SAMBA en NFS fileservers, een DHCP server, een mailserver, een netwerk-router en firewall, het gebruik van een LDAP server, het nemen van geavanceerde beveilingsmaatregelen, en het analyseren en oplossen van complexe problemen. De onderwerpen worden uitvoerig in de praktijk geoefend. Zo geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Linux systeem beheren en bent u in staat standaard problemen te analyseren en op te lossen. Na wat extra zelfstudie kunt u het LPI 202 examen met succes afleggen. Samen met het LPI 201 examen levert u dit de basiskennis op die LPI stelt aan het LPIC-2 niveau (Advanced Level Linux Professional). Lees verder >>>

Voor wie?

 • Professionele systeembeheerders die gevorderd Linux-systeembeheerder (advanced level) willen worden.
Cursusduur: 5 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 2325,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

LPIC — Wereldwijd erkende Linux-certificering

Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar gevorderd kennisniveau. Om deze geavanceerde bekwaamheid in professioneel Linux-beheer aan te tonen, biedt het Linux Professional Institute (LPI) mensen met een LPIC1-certificaat de mogelijkheid om het LPIC2-certificaat (Advanced Level Linux Professional) te behalen. Voor dit certificaat moeten de examens 101, 102, 201 en 202 met goed gevolg zijn afgelegd.

AT Computing biedt separate cursussen ter voorbereiding op deze examens. Deze cursussen bieden u de kennis en het inzicht om (aangevuld met een dosis zelfstudie) de examens af te leggen.

Voorkennis

De stof zoals beschreven voor LPI-examen 101, LPI-examen 102 en LPI-examen 201 wordt als bekend verondersteld.

Inhoud van de cursus

De cursus behandelt alle onderwerpen (topics) en leerdoelen (objectives) die worden beschreven onder de nrs. 207.1 t.m. 212.5 in de examenspecificaties voor het LPI-examen 202.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Apache webserver: werking HTTP, overzicht apache2 configuratiebestanden en programma's, configuratie van logfaciliteiten van apache, basis performance tuning, configureren van modules om extra functionaliteit aan een apache server toe te voegen.
 • Apache gevorderd: configuratie van PHP en Perl voor dynamische websites, toegangsrestricties en gebruikersauthenticatie configureren, virtuele hosts configureren.
 • Apache met SSL: websites met SSL configureren, SSL certificaten maken en gebruiken.
 • Nginx webserver: Installatie, basis configuratie van Nginx als HTTP server, configuratie van Nginx als reverse proxy server.
 • Squid proxy-server: opzetten van een proxy-server, squid2 configuratiebestanden en tools, toegangsrestricties en gebruikersauthenticatie configureren.
 • File Sharing - samba: samba configuratie-bestanden en programma's, mounten van samba-shares op linux, definiëren van samba-shares en printers.
 • File Sharing - NFS: NFS configuratie-bestanden en programma's, toegangsrestricties configureren, mount opties voor server en clients.
 • E-Mail Services - MTA: werking van een e-mail infrastructuur, configureren van een e-mail server, Postfix configuratie-bestanden en programma's, configureren van e-mail aliasen, e-mail quota's, virtuele domeinen, en internet e-mail relays, monitoren van e-mail servers.
 • E-Mail Services - MDA: gebruik van procmail om mail te filteren en lokaal af te leveren op de server en op de client, procmail configuratie-bestanden en programma's, dovecot en courier IMAP en POP3 configureren.
 • Network Client Management - DHCP: DHCP configuratie-bestanden en programma's, DHCP server configureren om uit een pool IP-adressen uit te delen, statische IP-adressen uit te delen, en opties aan de client door te geven, DHCP server als BOOTP server configureren, een DHCP relay agent configureren.
 • Network Client Management - LDAP client usage: gebruik van LDAP commando's om gegevens uit een LDAP server te kunnen lezen en te kunnen wijzigen, beschrijving van het LDAP Data Interchange Format (LDIF).
 • OpenLDAP server: Configuratie van een OpenLDAP server, essentiële toegangscontrole.
 • Network Client Management - PAM authentication: PAM configuratie-bestanden en programma's, PAM concepten en terminologie.
 • System Security - ssh: OpenSSH configuratie-bestanden en programma's, login restricties configureren, aanmaken en gebruik van public/private keys ten behoeve van authenticatie, opzetten van ssh-tunnels en remote grafische applicaties uitvoeren.
 • System Security - OpenVPN: Configuratie van een VPN, aanmaken van beveiligde point-to-point en site-to-site verbindingen
 • System Security - securing FTP servers: 'pure-FTPd' en 'vsftpf' configuratie-bestanden en programma's, verschil tussen passieve en actieve FTP connecties.
 • System Security - configuring a router: IP-verkeer (IPv4, IPv6) filteren en manipuleren door middel van 'iptables' en 'ip6tables', routerings-tabel in de kernel aanpassen, configureren van Network Address Translation (NAT, IP-masquerading).
 • DNS: fully-qualified hostnamen, werking van DNS resolver, nameserver BIND (daemon 'named'), configuratie van name-server, domeinen en subdomeinen, instellen van zone-files, testen van DNS met commando's 'dig' en 'host', beveiligen van een DNS server, DNSSEC, TSIG, en bekendheid met dnsmasq, djbdns en PowerDNS.
 • System Security - tasks: programma's om te testen welke netwerk-diensten een server biedt, overzicht en gebruik van organisaties die veiligheidsmeldingen rapporteren, implementeren van een Intrusion Detection System (IDS).
 • Troubleshooting - boot: problemen met betrekking tot de opstartfases van een Linux systeem kunnen analyseren en oplossen, opstarten van de bootloader (LILO en GRUB) en overdracht aan de kernel, opstarten van de kernel en opstarten van het 'init'-proces, opstarten van daemons/services, aanpassen van bootloader opties en gebruik van de GRUB bootloader shell.
 • Troubleshooting - general: problemen met betrekking tot het gebruik van een Linux systeem kunnen analyseren en oplossen, analyseren van systeem- en daemon-logbestanden, gebruik van programma's om informatie over de hardware te verkrijgen, problemen met programma's kunnen analyseren en oplossen.
 • Troubleshooting - system resources: problemen met betrekking tot lokale systeem instellingen kunnen analyseren en oplossen.
 • Troubleshooting - environment configurations: problemen met betrekking tot de gebruikersomgeving kunnen analyseren en oplossen.

De officiële exameneisen zijn beschreven in de Exam 202: Detailed Objectives op de website van het Linux Professional Institute.

Documentatie

Bij deze cursus ontvangt u uitgebreide Nederlandstalige werkboeken met kopieën van de gebruikte presentaties die voorzien zijn van extra notities, en oefeningen met bijbehorende uitwerkingen.

Afsluiting

Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het examen 202 af bij een VUE-centrum. Hier wordt het examen in elektronische vorm op een computer afgenomen. Ook is het met enige regelmaat mogelijk LPI-examens af te leggen via de schriftelijke vorm op congressen, seminars en beurzen en soms bij LPI-partners (waaronder AT Computing; vraag naar de data). Inschrijven voor deze examens kan op de website van LPI Europe. Bij goed gevolg levert dit — in combinatie met een succesvol afgelegd examen 201 — het LPIC2-certificaat op.

Meer informatie over de examensessies bij AT Computing vindt u hier.

Om te slagen voor een van de LPI examens moet u, afhankelijk van uw voorkennis en ervaring met verschillende Linuxdistributies, naast de cursus ook investeren in zelfstudie. De hoeveelheid zelfstudie varieert sterk en kan flink oplopen. Uw kennis wordt geëxamineerd aan de hand van veelvuldig aan de praktijk getoetste multiple choice en fill-in-the-blank vragen. Heeft u niet het benodigde kennis- én ervaringsniveau dan is de kans dat u slaagt klein. Onderschat de moeilijkheidsgraad van de LPI-examens niet!

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2