page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus PHP en MySQL

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk

In deze cursus leert u met behulp van de taal PHP websites met een dynamische content te programmeren, al of niet ondersteund door een relationele database.

De behandeling van MySQL concentreert zich op het interface waarmee vanuit de taal PHP de MySQL server wordt aangesproken. Anders gezegd: als u vanuit uw (bestaande) SQL-kennis een willekeurige query kunt formuleren, dan leert deze cursus hoe u met PHP deze query naar de MySQL database-engine stuurt, en hoe u het antwoord opvangt en verwerkt. Lees verder >>>

Voor wie?

  • Bouwers van websites die de interactieve mogelijkheden van PHP en MySQL op websites willen toepassen ten behoeve van onder andere webwinkels, contentmanagement en database-interactie.
  • Toekomstige gebruikers van een framework zoals Zend, CakePHP of CodeIgniter (e.v.a.), die daarvoor eerst de basisprincipes van de PHP-taal moeten leren.
Cursusduur: 3 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 1395,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Database-interactie

De Personal HomePage-tools (PHP) van Rasmus Lerdorf zijn al lang niet meer "personal". PHP wordt wereldwijd als programmeertaal gebruikt op miljoenen webservers voor toepassingen als webwinkels, webfora, online helpdesks, en systeembeheers-interfaces. PHP maakt het mogelijk relatief eenvoudige webpagina's te programmeren die dynamisch gegevens opvragen uit de webserver. En vice versa: gegevens die de bezoeker op een webpagina invoert, kunnen direct in een database worden verwerkt en zijn à la minute beschikbaar.

De tools om interactie met de achterliggende database mogelijk te maken, biedt het database management-systeem MySQL.1

U leert hoe vanuit de programmeursinterface contact kan worden gemaakt met een MySQL database engine. De koppeling tussen PHP-scripts en MySQL-queries loopt via een aparte PHP-bibliotheek. Die biedt mogelijkheden om (socket-)contact met een database engine te maken, SQL-queries te versturen, en de antwoorden op te vangen en te verwerken in PHP-taalconstructies die daarvoor speciaal zijn ontworpen.

1) MySQL is een gedeponeerd handelsmerk van MySQL/Oracle

Voorkennis

Enige ervaring met programmeren in een procedurele taal zoals (Visual) Basic, Pascal (Delphi), Unix-shell/awk, Perl of C is noodzakelijk. Als u nog geen ervaring in programmeren heeft, dan is onze cursus Leren Programmeren met C een goede voorbereiding.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

  • Programmeren in de taal PHP: datatypen, variabelen, controlestructuren, strings, arrays, functies.
  • Server side scripts: PHP embedded in een webpagina.
  • User input: HTTP POST- en GET-koppeling met PHP-datatypen.
  • Sessie controle, user identificatie.
  • MySQL databases: opzet, toegang vanuit PHP, queries, inserts, deletes.
  • Manipuleren van illustraties met de grafische GDlibrary.

Niet aan de orde komen:

De cursus is geen HTML- of SQL-cursus. De oppervlakkige kennis van HTML en SQL die voor deze cursus nodig is, zal kort worden behandeld. Om PHP en MySQL in de praktijk ten volle te benutten is uiteraard wel een betere beheersing van HTML en SQL vereist.

Deze cursus is ook geen cursus in het ontwerpen van relationele databases. De principes van relationele databases worden summier behandeld; de cursus leert u echter niet hoe grote databases goed op te zetten.

De mogelijkheden van de taal PHP worden vrij volledig behandeld, met uitzondering van de object-georiënteerde aspecten.

Geavanceerde (My)SQL-technieken worden niet behandeld. Interfacen naar andere databases dan MySQL lijkt bijzonder veel op hetgeen in deze cursus wordt behandeld; in zo'n geval moet nog slechts een klein stapje op eigen kracht genomen te worden.

Documentatie

Bij de cursus ontvangt u een Nederlandstalig werkboek, met daarin kopieën van de gebruikte presentaties, de opgaven en uitwerkingen. Daarnaast ontvangt u een Engelstalig boek over de taal PHP als naslagwerk.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2