page header photo
share Twitter share LinkedIn

Expertsessie PKI certificaten

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

Toen in 2011 een Nederlandse Certificate Service Provider (CSP) onvoldoende betrouwbaar bleek, werd duidelijk hoe afhankelijk Nederland — zowel overheid als bedrijfsleven — was van PKI-certificaten. Het proces van vervanging moest worden geëscaleerd tot een nationale crisis, met directe bemoeienis door de betrokken minister. Toen al!

De Expertsessie "PKI certificaten" geeft inzicht in de opbouw van een Public Key Infrastructure (PKI), de verschillende rollen die deze infrastructuur veronderstelt en de 'zeggingskracht' van certificaten. Er wordt ingegaan op de internationale en nationale regelgeving rond PKI, maar ook op mogelijkheden de PKI-techniek privé te gebruiken. Dit laatste omdat de techniek ongemerkt ingebouwd is in veelgebruikte applicaties.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de begrenzing van de PKI-systematiek. Er wordt ingegaan op begrippen als identificatie, authenticatie, certificatie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Na afloop van deze eendaagse sessie kunt u een gefundeerd antwoord geven op vragen als: "Voor welke applicaties gebruiken we PKI?", "Gebruiken we alleen de techniek of moeten we certificaten inkopen" en "Wat zegt dít certificaat?". Lees verder >>>

Voor wie?

 • De cursus is bestemd voor managers en systeembeheerders die (mede) verantwoordelijk zijn voor de externe 'interfaces' van hun organisatie.

Afhankelijk van de deelnemers kan een sessie een meer juridisch danwel een meer technisch accent krijgen.

Cursusduur: 1 dag        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 715,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze expertsessie

PKI certificaten

Steeds meer organisaties wisselen informatie elektronisch uit. Of deze informatie een bedrijf binnenkomt via Internet (E-mail, Web) danwel van DVD of USB-stick wordt ingelezen, het is cruciaal dat informatie gecontroleerd kan worden op betrouwbaarheid, integriteit en herkomst. Veel van de controles die hiervoor worden gebruikt zijn gebaseerd op een PKI. Zo'n PKI wordt opgezet door een Trusted Third Party (TTP), beter bekend als Certificate Service Provider (CSP). Dat is een instantie die PKI-certificaten (X509) uitgeeft.

Voorkennis

Globale kennis van websites.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • Vertrouwen is mooi....
  De vertrouwende partij en de te vertrouwen partij.
 • .... maar controle is beter
  De techniek van PKI, het certificaat, certificering, de Trusted Third Party (TTP, CSP).
 • Wat doen we ermee?
  Elektronische handtekening (bewijs van authenticiteit) en andersom (vertrouwen: secure data, sleuteluitwisseling).
 • Policies:
  ETSI, EU, PKIO.

Documentatie

 • RFC 5280
 • RFC 5246
 • Etsi 101456
 • PvE van PKIO
 • Diverse CSP's

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2