Asterisk. Testerisk. Kostunrix.

Voor onze telefonie gebruiken wij al enkele jaren Asterisk, een open source raamwerk voor communicatie-toepassingen.

Voor de hardware gebruiken we twee standaard PC’s met telefonie-kaarten. Als software gebruiken we Linux en Asterisk. Er zijn twee PC’s: een productie, een standby.

In deze blog lees je waarom we deze Asterisk-oplossing gekozen hebben, hoe het dagelijkse beheer werkt en hoe het aspect productie vs. standby vorm heeft gekregen.

Als laatste leg ik uit hoe Asterisk er voor zorgt dat een medewerker ’s ochtends vroeg aan het werk gaat.

De overstap naar VoIP

De inzet van Asterisk was noodgedwongen: de telefooncentrale (geen PC maar een kast vol met puur telefonie-hardware) was ooit z’n tijd ver vooruit maar vertoonde steeds meer mankementen terwijl telefonische bereikbaarheid voor ons onmisbaar is. We gebruikten netlijnen van het soort “ALS70”: conventionele analoge doorkiesnetlijnen. Dan krijg je geen telefoonnummer per lijn maar reserveer je bijvoorbeeld een hondertal (024-3527xx): een gesprek komt binnen op een van de netlijnen en je bepaalt zelf hoe er op de laatste twee cijfers gereageerd wordt.

Gaandeweg merkten we dat dit soort netlijnen bij de telecomprovider steeds exotischer werd en daarom zijn we overgestapt op ISDN.

Intern zijn we overgestapt op Voice-over-IP (VoIP) met Power-over-Ethernet (PoE) toestellen. Natuurlijk was het mogelijk ook extern op VoIP over te stappen, maar als internet dan uitvalt verlies je meteen de telefonische bereikbaarheid.

De beide PC’s (asterisk-bb en testerisk-bb) zijn met de backbone en het groene netwerk (VoIP) verbonden. In dat groene netwerk zijn verder de PoE-switches en de VoIP-toestellen opgenomen.

Gegenereerde en statische configuratie

Het dagelijks beheer qua telefonie concentreert zich in één bestand (.csv) dat na mutaties gebruikt wordt om het variabele deel van de configuratie te genereren en toe te passen.

Daarnaast is er een meer statisch deel dat slechts toegepast hoeft te worden na een upgrade van het OS en/of Asterisk, ook dat is grotendeels gescript.

Rolwisseling

De overstap van standby vs. productie gaat deels handmatig maar wel met zo weinig mogelijk handelingen: de netlijnen en analoge toestellen (nachtbel, faxen) worden omgestoken. Qua software hoef je ook niet veel te doen: Op het productie-systeem zeg je make standby en daarna op het andere systeem make productie Die overgang kost niet meer dan een paar minuten.

Makefile

Daar komt inderdaad een Makefile aan te pas. make targets laat zien welke doelen je kunt stellen en make status geeft informatie over de status van typische telefonie hard- en software.

Netwerkconfiguratie

Naast de vaste hostnamen (asterisk-bb en testerisk-bb) en bijbehorende vaste IP-adressen heet het productie-systeem tevens asterisk en dat is ingesteld met een alias en IP-adres op de backbone-interface: eth1:asterisk

Remote Support (RS) en 24/7 ondersteuning

Om 06:00 uur begint onze Remote-Support-dienstverlening en moet de telefoon beantwoord worden. Om er zeker van te zijn dat er op dat moment een medewerker in de startblokken staat (en niet slechts de telefoon opneemt) wordt er door Asterisk ‘buitenom’ (dus via een uitgaande en een inkomende netlijn) naar het RS-groepsnummer gebeld. Opnemen alleen is niet genoeg: er moet een simpele optelsom correct gemaakt worden (het antwoord moet ingetoetst worden): dan pas ben je echt wakker. In alle andere gevallen wordt om 06:05 de achterwacht gebeld. Natuurlijk moet dit op feestdagen achterwege blijven, daarvoor hebben we het script holiday gemaakt dat ondermeer Pasen en Pinksteren uitrekent en Koningsdag en Bevrijdingsdag kent. Ten behoeve van 24/7-dienstverlening wordt het groepsnummer van 20 tot 6 uur doorgeschakeld naar een telefoonservice-firma.

Tenslotte

Ondanks de naam van de software (Asterisk*) zie je geen sterretjes (het is geen rakettentechnologie), maar het werkt wel.

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Loading...