Over Bare Metal Restore van Linux-systemen

Gelukkig een zeldzaamheid – de crash van een Linux-systeem – maar je moet erop voorbereid zijn. Dus maak je geregeld backups, waarmee je je gegevens veiligstelt op een (off-site) netwerk share of op tapes, DVD’s of CDROM’s.

Maar als de nood aan de man is, hoe pak je het herstel van je systeem dan aan? Natuurlijk, met de data en een installatiemedium (DVD) heb je in principe alles wat nodig is om deze klus te klaren. Van je backup kun je /etc/fstab terughalen en met een beetje geluk vind je daar ook nog informatie over de disks en de partitionering. Makkelijk is dat niet, want je ontkomt er bijna niet aan om een tijdelijke installatie
te doen met een enkele partitie waarin al je data past. Dat kun je doen met behulp van de rescue-kernel van het installatiemedium. Daarna moet je de eigenlijke herinstallatie doen, met de juiste partitionering, logical volumes, etc. Al met al een tijdrovend en vooral foutgevoelig proces waar je op dat moment niet op zit te wachten.

Met wat voorbereiding kan het beter

Bij de initiële installatie van een systeem is een bestand met alle details van de configuratie in de home directory van root geplaatst. Bij SuSE Linux is dit het AutoYast profiel /root/autoinst.xml

Bij RedHat c.s. is het de kickstart configuratie /root/anaconda.ks

Bewaar dit bestand op een USB-key. Hiermee kun je – als het noodlot eenmaal heeft toegeslagen – de herinstallatie starten met als optie

autoyast=device://sda1/autoinst.xml

respectievelijk

nst.ks=/dev/sda1/anaconda.ks

Nadeel hiervan is dat je qua installatie teruggaat in de tijd: je krijgt de toestand van het systeem toen je het installeerde. Nadien toegevoegde schrijfruimte zul je opnieuw moeten toevoegen. Allerlei andere zaken trekken wel recht als de data teruggezet is.

Met iets meer voorbereiding wordt het nog beter

Gebruik Relax-and-Recover (ReaR) – zie http://www.relax-and-recover.org

ReaR is een Bare Metal Restore applicatie waarmee een exacte replica van een system wordt gemaakt, maar die ook toestaat een systeem op andersoortige hardware op te bouwen. Het is bewezen technologie die alle populaire Linux-varianten ondersteunt.

In de backup-cyclus wordt behalve de data ook de configuratie van het systeem bewaard. ReaR gebruikt deze configuratiegegevens om een bootable medium te maken. Met dat medium kun je het systeem repartitioneren,
om daarna gegevens van de backup te restoren.

Er zijn diverse image types die ReaR ondersteunt (o.a. ISO, USB, eSATA en PXE). Daarnaast kun je voor de opslag en backup kiezen uit een grote variëteit: (s)ftp, http, nfs en cifs. Gebruik je specifieke backup software, dan is de kans groot dat je dit kunt combineren met ReaR (o.a. TSM, DataProtector, NetBackup, NetWorker en Bacula)

Een voorbeeld van het gebruik van ReaR

NFS: Het systeem linux-cmpg wordt gedumpt op host vnas, daar komt ook de ISO terecht.

linux-cmpg:/var/rear # cat local.conf
OUTPUT=ISO
BACKUP=NETFS
BACKUP_URL=nfs://vnas.atcomputing.nl/share/Rsnapshot/
BACKUP_OPTIONS="nfsvers=3,nolock"

In de aangegeven directory komt in deze variant een gezipt tar-bestand terecht met de naam backup.tar.gz en een bootable herstelmedium. ReaR gebruikt die voor de hersteloperatie. Het maken van de rescue CD en het tar-bestand doe je met:


linux-cmpg:/etc/rear # rear -v mkbackup

Relax-and-Recover 1.17.0 / Git

Using log file: /var/log/rear/rear-linux-cmpg.log

Creating disk layout
Creating root filesystem layout
TIP: To login as root via ssh you need to set up /root/.ssh/authorized_keys or SSH_ROOT_PASSWORD in your configuration file
Copying files and directories
Copying binaries and libraries
Copying kernel modules
Creating initramfs
Making ISO image
Wrote ISO image: /var/lib/rear/output/rear-linux-cmpg.iso (109M)
Copying resulting files to nfs location
Encrypting disabled
Creating tar archive '/tmp/rear.WilXgTPzp4somMs/output/linux-cmpg/backup.tar.gz'
Archived 1962 MiB in 825 seconds [avg 2439 KiB/sec]
linux-cmpg:/etc/rear #

Resultaat:

[/share/Rsnapshot/linux-cmpg] # ls -l
-rw-------  1 admin  administ    202 Jul 27 15:29 README
-rw-------  1 admin  administ    262 Jul 27 15:29 VERSION
-rw-------  1 admin  administ  10748624 Jul 27 15:37 backup.log
-rw-------  1 admin  administ 2060347628 Jul 27 15:37 backup.tar.gz
-rw-------  1 admin  administ 269101056 Jul 27 15:29 rear-linux-cmpg.iso
-rw-------  1 admin  administ  1731761 Jul 27 15:29 rear.log 
[/share/Rsnapshot/linux-cmpg] #

Merk op dat de naam van de host in de de ISO-file is verwerkt. In README vind je duidelijke instructies voor het beschrijven van een CDROM:

To recover your system you have to write the attached ISO image onto a CD/DVD (as image, not create a CD with the ISO file on it !).

Met de vers gebrande CDROM is het erg eenvoudig om een gecrasht systeem weer in originele staat terug te krijgen. Boot het systeem met de CDROM. Je krijgt dan het ReaR-boot-menu te zien. Kies je voor Recover, dan start het systeem start op en komt op met het verzoek om in te loggen. Log in met root (meestal is een wachtwoord niet nodig). Je komt dan in een shell terecht waarin je – als alles goed is – alleen nog maar het commando:

rear recover

hoeft te geven. Dit zorgt ervoor dat de juiste partities, logical volumes en file systems worden aangemaakt, waarna de backup wordt gerestored. Als alles weer is teruggeplaatst, heb je via een shell nog de mogelijkheid
om een en ander bij te werken, of om simpelweg te rebooten. (Vergeet niet tevoren de CDROM te verwijderen.)

That’s all!

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Loading...