Booleaanse logica

Booleaanse logica komt voor in alle programmeertalen, en in veel UNIX-commando’s. Dit verhaal behandelt de bekende operatoren (and, or, not) maar ook de minder bekende (xor, nand). Daarnaast behandelt het prioriteitsregels -die vormen de Booleaanse tegenhanger van Mijnheer van Dalen-, de eerste en tweede Wet van De Morgan, en het principe van lazy evaluation. Tenslotte wordt in een tekening uitgewerkt hoe je met uitsluitend Booleaanse operatoren twee getallen in het tweetallig talstelsel bij elkaar kunt optellen.

 

Download publicatie booleaanse logica

    Onderwerpen
    Actieve filters: Wis alle filters
    Loading...